U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Assessment

voor de werkgever:

Een goed beeld van uw organisatie is voor ons de start van een traject. We komen graag langs om uw vraag in kaart te brengen. Het delen van hetzelfde begrippenkader en weten wat de actuele situatie is binnen uw organisatie zijn voor onze manier van werken essentieel. Wat ons betreft houdt het assessment niet op bij het schrijven van het rapport. Persoonlijk advies, voor zowel de opdrachtgever als de kandidaat zorgen ervoor dat ons advies toegevoegde waarde heeft.

TalentAssessments kunnen ingezet worden bij selectieprocedures, bij developmenttrajecten en soms bij de start van loopbaanadvisering. Wij bieden diverse mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld:

-   Quick Talent Scan: een dagdeel met diverse tests en een intensief         interview, bijvoorbeeld bij de start van een loopbaan of reïntegratietraject. 

-   Talent Assessment: een hele dag met tests, assessmentoefeningen en een interview      in te zetten in selectie- en developmenttrajecten.

Voor de kandidaat:

Voorafgaand aan een assessment bij Buroo van der Loo nemen wij persoonlijk contact op. Meestal maakt u voorafgaand aan de dag thuis online een aantal tests.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn er op gericht een adequaat beeld te krijgen van wie u bent en hoe u in uw werksituatie functioneert. Wij streven er dan ook naar dat u zich zo veel mogelijk op uw gemak voelt. 

Aan het eind van de dag koppelen wij de resultaten aan u terug, zodat u weet waar u aan toe bent. Rapportage aan de opdrachtgever vindt slechts plaats na uw toestemming.

 

Chantal van der Loo is aangesloten bij het NIP en werkt volgens de daar gehanteerde gedragscode.